Rodina v pohodě
 +420 604 255 650

Zprostředkovatelská služba - výběrové řízení

Zprostředkování hospodyně, pečovatelky, ošetřovatelky

Kromě naší obvyklé činnosti, kdy poskytujeme služby v hodinových sazbách prostřednictvím našich zaměstnanců, připravujeme i výběrová řízení a školení pro personál, který máte v úmyslu sami zaměstnat. Jako odborníci na oblast úklidů, péči o děti i ošetřovatelskou službu totiž velmi přesně víme, jaká odborná a osobnostní kritéria musí splňovat zaměstnanec v těchto oblastech služeb.

V rámci zprostředkovatelské služby jde o profesionální kvalitní výběrové řízení a proškolení pečovatelky/le o dítě nebo o domácnost, seniora či zvířátko. Tato forma je vhodná zejména pro ty, kteří chtějí svěřit výběr a přípravu kvalitní chůvy, lektora, hospodyně, pečovatele/ky, ošetřovatelky/le profesionálům a pokud si chcete např. chůvu, pečovatelku, lektorku/ra ad. zaměstnat sami např. na ŽL a na delší dobu.

My Vám za určitý poplatek zorganizujeme profesionálně výběrové řízení a společně s Vámi vybereme tu nebo toho nejlepší/ho z nejlepších. Naše společnost Vám garantuje pečlivý výběr daného pracovníka, ověření referencí a jeho odborné proškolení na danou požadovanou pozici, tak aby byl/a co nejlépe připraven/a a splňoval/a všechny Vaše požadavky a očekávání. Vše je s Vámi konzultováno.

Vy s naší společností uzavřete Smlouvu o zprostředkování pečovatelky/le. Na počátku, při podpisu smlouvy zaplatíte poplatek za službu. Naše společnost se zavazuje, že do max. 30 dnů, pokud nebude ujednáno ve smlouvě jinak, dodá klientovi pracovníka dle jeho požadavků. Během výběrového řízení je vše s klientem konzultováno. Pokud není klient s pracovníkem spokojen, společnost na vlastní náklady vybírá dalšího kandidáta pro klienta tak, aby byl klient spokojen. Po ukončení zprostředkovatelské služby není pracovník náš zaměstnanec. Pracovní smlouvu a výplatu mzdy si s chůvou, lektorem, hospodyní, pečovatelkou stanovuje klient individuálně. Výplatu vyplácíte přímo pracovníkovi.

činnostcenapoznámka
Profesionální výběrové řízení hospodyně do rodinyjeden měsíční plat hospodynějeden měsíční plat hospodyně
Výběrové řízení chůvy do rodiny (platíte jen v případě, že si pak chůvu zaměstnáte sami)jeden měsíční plat chůvyjeden měsíční plat chůvy
Profesionální výběrové řízení na ošetřovatele pro zvířata2000 KčPraha 3000 Kč
Provedení profesionálního výběrového řízení pečovatele/ky do rodiny4000 KčPraha 5000 Kč

Rádi Vám poradíme a nabídneme služby v takovém rozsahu, abychom Vám co nejlépe pomohli udržet pohodlí a krásu Vašeho domova a zajistili spokojenost Vašich dětí i rodičů.